Vi kan pulverlack och tungt rostskydd
Vill du veta mer?

Välkommen till Stolt industriservice i Umeå

Stolt Industriservice är ett entrepenadföretag som är verksama inom blästring, avlackering och lackering.

Vår styrka är att ytbehandla korta och långa serier av specialtillverkade produkter med korta ledtider, och vår ambition är att överträffa kundernas krav och önskemål vad som gäller kvalitet och leveranstid.

Genom miljömedvetenhet inom företaget, vil vi minimera våra mest betydande miljöaspekter, förbrukning av lösningsmedel, förekomst av buller och damm.

Våra tjänster

Sandblästring


Pulverlackering


Högtrycksmålning


Lågtrycksmålning


Rengöring - Hetvattentvätt


Brandskydd


Tungt Rostskydd

Kontakta oss

Stöcksjö Kustväg 31, 905 80 Umeå, 090-422 60, info@stoltindustri.se