Sand­blästring

Sandblästring är en hård rengöringsmetod och kan tillämpas endast om det underliggande putsskiktet är tillräckligt starkt. Metoden används t ex för att avlägsna ett plastfärgskikt. Det är viktigt att använda rätt blästringsmaterial, t ex Weber 282 Blästerdolomit.

Dolomitkross innehåller inte kvarts och eliminerar risken för silikos. För att minska damning tillsätts ofta vatten i en ridå runt materialstrålen i munstycket, s k våtblästring.

Hitta oss

Stöcksjö kustväg 31
905 80 | Umeå

Kontakta oss

info@stoltindustri.se
090 - 422 60

Sociala medier